VAŽEĆI
  Datum objave: 14.02.2018

 

PREGLED DOKUMENATA:

Izmjena Plana nabave za 2018.g.
PDF   •   202.89 KB
Dopuna Plana nabave za 2018.g.
PDF   •   208.11 KB
Plan nabave za 2018.g.
PDF   •   228.76 KB
Informacije o javnoj nabavi
Plan nabave za 2024. godinu
  08.01.2024.
Informacije o javnoj nabavi
Plan nabave za 2023 godinu
  16.01.2023.
Informacije o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2022.
  20.04.2022.
Informacije o javnoj nabavi
Plan nabave za 2022.g.
  15.02.2022.
Informacije o javnoj nabavi
Izjave o sukobu interesa
  17.08.2021.
Informacije o javnoj nabavi
Plan nabave za 2021.G.
  19.07.2021.
Informacije o javnoj nabavi
PLAN NABAVE ZA 2020.g.
  20.03.2020.
Informacije o javnoj nabavi
PLAN NABAVE ZA 2019.g.
  19.03.2020.