jednostavna nabava - izmjena podova u učionicama u prizemlju i na katu Osnovne škole Čista Velika u Čistoj Velikoj