Jednostavna nabava - nabava higijenskih uložaka za učenice škola kojima je osnivač Šibensko-kninska županija

VAŽEĆI
  Datum objave: 16.05.2022

 

PREGLED DOKUMENATA:

PRILOG 1. - Ponudbeni list
PDF   •   14.42 KB
PRILOG 2. - Izjava o integritetu
PDF   •   26.78 KB
PRILOG 3. - Troškovnik
PDF   •   23.16 KB
PRILOG 4. - Prijedlog ugovora
PDF   •   74.50 KB