Odluka o poništenju javnog natječaja za Savjetnika za javnu nabavu