Završena provedba Programa „Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Šibensko-kninske županije u 2014/2015“