Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, građenje pomoćne građevine – bazen, uklanjanje postojeće građevine, k.o. Rogoznica

ISTEKAO
  Datum objave: 25.01.2021

 

PREGLED DOKUMENATA: