Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građevina stambene namjene s bazenom, k.o. Bilice