Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, građenje građevine pomoćne namjene – bazen, k.o. Tisno