Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Murter Betina

ISTEKAO
  Datum objave: 11.10.2021

 

PREGLED DOKUMENATA: