Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, te građenje pomoćne građevine – bazen, k.o. Rogoznica