Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambeno-poslovne namjene, k.o. Murter Betina

ISTEKAO
  Datum objave: 11.06.2021

 

PREGLED DOKUMENATA: