Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, k.o. Sevid

ISTEKAO
  Datum objave: 17.02.2021

 

PREGLED DOKUMENATA: