Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, k.o. Sevid