Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na novoformiranoj građevnoj čestici 222336 k.o. Murter Betina ( nastala od k.č. *1213 k.o. Murter Betina).

ISTEKAO
  Datum objave: 17.11.2023

 

PREGLED DOKUMENATA:

Javni poziv za uvid u spis predmet
PDF   •   275.01 KB