Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika za vlasnika katastarske čestice 34071 k.o. Polača.

VAŽEĆI
  Datum objave: 15.03.2023

 

PREGLED DOKUMENATA: