Javni poziv za dodjelu nagrade „Emil Paravina“ za postignuća djece na području aktivne dječje participacije i dječjih prava u 2023. godini

ISTEKAO
  Datum objave: 13.11.2023

 

PREGLED DOKUMENATA:

Suglasnost skrbnika djeteta.
PDF   •   321.50 KB
Prijavnica.
PDF   •   308.16 KB