Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije za financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije u 2024.