Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2021./2022.

VAŽEĆI
  Datum objave: 20.01.2021

 

PREGLED DOKUMENATA:

Prosvjeta, kultura, znanost i šport
Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za šk.god. 2021./2022.
  20.01.2021.
Prosvjeta, kultura, znanost i šport
Kulturno vijeće Šibensko-kninske županije
  11.05.2020.