Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.

VAŽEĆI
  Datum objave: 19.01.2022

 

PREGLED DOKUMENATA:

Prosvjeta, kultura, znanost i šport
Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.
  19.01.2022.
Prosvjeta, kultura, znanost i šport
Kulturno vijeće Šibensko-kninske županije
  11.05.2020.