Zaključak o dodjeli financijskih sredstava temeljem II. Javnog poziva za sufinanciranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Šibensko-kninsku županiju u 2024. godini

VAŽEĆI
  Datum objave: 26.03.2024

 

PREGLED DOKUMENATA: