Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina

VAŽEĆI
  Datum objave: 15.02.2021

 

PREGLED DOKUMENATA:

Savjetovanje s javnošću
Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina
  15.02.2021.
Savjetovanje s javnošću
Plan savjetovanja s javnošću za 2020.g.
  05.02.2021.
Savjetovanje s javnošću
Plan savjetovanja s javnošću za 2019.g.
  06.08.2019.