Savjetovanje s javnošću o prijedlogu plana upravljanja pomorskim dobrom za Šibensko-kninsko županiju za razdoblje 2024. – 2028.

ISTEKAO
  Datum objave: 26.10.2023

 

    Savjetovanje s javnošću trajat će od 26. listopada do 27. studenog 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

    Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima, te dostavljen najkasnije do 27. studenog 2023. godine na e-mail: martina.rak@skz.hr

Ova objava bit će istaknuta na internetskom službenom portalu Šibensko-kninske županije https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr

Po završetku savjetovanja svi pristigli prijedlozi i mišljenja bit će razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o savjetovanju koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja sa razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi, koje će biti objavljeno na web stranici Šibensko-kninske županije https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr.

    Tekst Prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom za Šibensko-kninsku županiju za razdoblje 2024. – 2028. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici.

 

    Nacrt Prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom za Šibensko-kninsku županiju za razdoblje 2024. – 2028. godinu izradili su službenici Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj.

 

Privitak:

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

 

 

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem Plana:

 

Sukladno odredbi članka 39. stavka 8.  Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23) izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave dužno je izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja koncesija i posebne upotrebe, plan nadzora koncesionara i ovlaštenika posebne upotrebe te provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana.

PREGLED DOKUMENATA:

OBRAZAC ŠKŽ
PDF   •   35.50 KB
PRIJEDLOG PLANA 2024-2028.
PDF   •   295.52 KB