Izgradnja građevine mješovite namjene (stambeno poslovna) - zgrada sa četiri stana i jednim apartmanom za pružanje usluga smještaja, k.o. Murter-Betina

VAŽEĆI
  Datum objave: 19.11.2021

 

PREGLED DOKUMENATA: