Izgradnja građevine poslovne namjene, 2.a skupine - travel lift sa obalnim zidom te površinom za odlaganje plovila, k.o. Šibenik

VAŽEĆI
  Datum objave: 29.11.2021

 

PREGLED DOKUMENATA:

Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Kninsko Polje
  04.08.2022.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine (spremište za alat), k.o. Rogoznica
  02.08.2022.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera
  02.08.2022.