Izgradnja građevine stambene namjene s dvije stambene jedinice, k.o. Bilice