Izgradnja građevine stambene namjene s jednom stambenom jedinicom i vanjskim bazenom, k.o. Bilice