Izgradnja građevine stambene namjene, 2.b skupine, višeobiteljska stambena građevina i vanjskog bazena, k.o. Murter-Betina

VAŽEĆI
  Datum objave: 19.11.2021

 

PREGLED DOKUMENATA:

Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Kninsko Polje
  04.08.2022.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine (spremište za alat), k.o. Rogoznica
  02.08.2022.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera
  02.08.2022.