Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u obuhvatu sportsko-rekreacijske zone Dubravice, k.o. Dubravice