Izgradnja biciklističke staze, k.o. Šibenik, k.o. Mandalina, k.o. Donje Polje

VAŽEĆI
  Datum objave: 20.11.2020

 

PREGLED DOKUMENATA:

Zaštita okoliša - Objave akata
Izuzeće od zabrane prenamjene zemljišta, grad Drniš
  23.11.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera
  23.11.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja suhozida, k.o. Drniš
  17.11.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera
  16.11.2020.