Izgradnja građevine poslovne namjene (trgovački i logistički centri) - trgovina, k.o. Rogoznica