Izgradnja građevine stambene namjene i pomoćne građevine - bazen k.o. Rogoznica