Izgradnja građevine stambene namjene-stambena građevina s tri stambene jedinice, k.o. Jezera