Izgradnja terasastih parcela i vanjskih suhozida, k.o. Piramatovci

VAŽEĆI
  Datum objave: 27.11.2020

 

PREGLED DOKUMENATA:

Zaštita okoliša - Objave akata
Izuzeće od zabrane prenamjene zemljišta, općina Promina
  18.01.2021.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja ograde od suhozida i potpornih zidova terasa, k.o. Vodice
  11.01.2021.
Zaštita okoliša - Objave akata
Sanacija i adaptacija prostora kulturno glazbene scene, k.o. Tisno
  11.01.2021.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja jednostavnih nastambi za stoku, k.o. Baljci
  08.01.2021.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke, k.o. Orlić
  08.01.2021.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja nastambe za sklanjanje stoke, k.o. Širitovci
  07.01.2021.