Izuzeće od zabrane prenamjene zemljišta, k.o. Mratovo