Rekonstrukcija(dogradnja i nadogradnja) građevine stambene namjene, k.o. Piramatovci