Rekonstrukcija građevine mješovite namjene, k.o. Murter-Betina