Rekonstrukcija javne građevine i pomoćne građevine za Hrvatski Centar Koralja Zlarin