Rekonstrukcija postojeće zgrade i prenamjena u dječji vrtić na kat. čest. 188/3 k.o. Skradin