Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene na području jedinica lokalne samouprave u 2022.g

ISTEKAO
  Datum objave: 20.09.2022

 

PREGLED DOKUMENATA:

Prilog 1. Zahtjev
PDF   •   12.64 KB
Prilog 3. Izjava financiranje
PDF   •   34.00 KB