JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene u 2023. godini

ISTEKAO
  Datum objave: 21.03.2023

 

PREGLED DOKUMENATA:

1. Program sufinanciranja
PDF   •   226.96 KB
2. Odluka o objavi Javnog poziva
PDF   •   91.23 KB
3. Javni poziv
PDF   •   115.89 KB
Prilog 1. Zahtjev
PDF   •   12.83 KB
Prilog 3. Izjava financiranje
PDF   •   34.00 KB