Ponovljeni Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene u 2023.

ISTEKAO
  Datum objave: 24.10.2023

 

PREGLED DOKUMENATA:

1. II. Program sufinanciranja 2023
PDF   •   248.62 KB
2. Odluka o objavi Poziva
PDF   •   98.08 KB
3. Ponovljeni Javni poziv
PDF   •   133.69 KB
Prilog 1. Zahtjev
PDF   •   12.86 KB
Prilog 3. Izjava financiranje
PDF   •   34.00 KB