1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Predloženi

DNEVNI RED

- Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
   - utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će presjedavati sjednicom do izbora          predsjednika,

   - svečana prisega članova Županijske skupštine

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje


4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine