Predloženi

DNEVNI RED

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

   - utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će presjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

   - svečana prisega članova Županijske skupštine

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine

5. Izbor Odbora za statut, poslovnik i propise