Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine   (preuzmi ZIP)

 

2. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2018. godini  (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2019. godini  (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju:

    a)  Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na  području Šibensko-kninske županije za 2018. godinu,  (preuzmi PDF)

    b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava  civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2019. do 2022. godine i  (preuzmi PDF)

    c) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite u 2019. godini  na području Šibensko-kninske županije s financijskim učincima za  razdoblje od 2019. do 2021. godine  (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije  (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje VI Aneksa Ugovora o koncesiji  (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske županije o aktiviranim jamstvima u 2018. godini  (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog zaključka o  donošenju Razvojne strategije  Šibensko-kninske županije  (preuzmi ZIP)

 

9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Šibensko-kninske županije  (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.prosinca 2018. godine  (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije  zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2019. godini  (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog odluke o  minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe  na području Šibensko-kninske županije i raspodjelu sredstava u 2019. godini  (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2019. godinu  (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja imenovanim mrtvozornicima Šibensko-kninske županije  (preuzmi PDF)

 

15. Prijedlog rješenja o imenovanju i razrješenju mrtvozornika za područje Grada Šibenika  (preuzmi PDF)

 

16. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2019. godini i  (preuzmi PDF)

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2019.  (preuzmi PDF)

 

17. Prijedlog plana rashoda za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2019. godinu  (preuzmi PDF)

 

18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola:  (preuzmi PDF)

    Primjer Statuta za Osnovne škole  (preuzmi PDF)

    a) Statut Osnovne škole Primošten, Primošten,

    b) Statut Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica,

    c) Statut Osnovne škole Murterski škoji, Murter,

    d)Statut Osnovne škole Kistanje, Kistanje,

    e) Statut Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić,

    f) Statuta Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin,

    g) Statut Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika,  

    h) Statut Osnovne škole Vodice, Vodice,

    i) Statut Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno,

    j) Statut Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin,

    k) Statut Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš,

    l) Statut Osnovne škole Pirovac, Pirovac,

    m) Statut Osnovne škole Skradin, Skradin,

    n) Statut Osnovne glazbene škole „Krsto Odak“, Drniš.

 

19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola:  (preuzmi PDF)

    Primjer Statuta za Srednje škole  (preuzmi PDF)  i Izmjena i dopuna Statuta za Srednje škole  (preuzmi PDF)

    a) Statut Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik,

    b) Statut Ekonomske škole Šibenik, Šibenik,

    c) Statut Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik,

    d) Statut Medicinske škole Šibenik, Šibenik,

    e) Statut Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik,

    f) Statut Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik,

    g) Statut Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik,

    h) Statut Srednje škole Lovre Montija, Knin,

    i) Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš,

    j) Izmjene i dopune Statuta Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin,

    k) Izmjene i dopune Statuta Turističko-ugostiteljske škole Šibenik, Šibenik.

 

20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Srednjoj školi Ivana Meštrovića, Drniš  (preuzmi PDF)

 

21. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru  (preuzmi PDF)

 

22. Prijedlog odluke o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu:

    a)  izgradnje i korištenja dvostrukog kabelskog voda 10(20) kV  TS Rogoznica – Turistička zona Kalebova Luka, k.o. Rogoznica, na području Općine Rogoznica i  (preuzmi PDF)

    b) izgradnje i korištenja podmorskog kabelskog voda 10(20) kV TRAGET – KK 10(20) kV PIROVAC  (preuzmi PDF)

 

23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Tratica na otoku Kakan i  (preuzmi PDF)

    b) gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije  (preuzmi PDF)

 

24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za produženje roka za izgradnju po Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru  (preuzmi PDF)

 

25. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu:

    a) izgradnje tlačnog cjevovoda, fekalnih kanala i podmorskog ispusta otpadnihvoda kaodijela kanalizacijskog sustava Srima – Vodice – Tribunj, Grad Vodice  (preuzmi PDF)

    b) izgradnje tlačnog cjevovoda, fekalnih kanala i podmorskog ispusta otpadnih voda kao dijela kanalizacijskog sustava Srima – Vodice – Tribunj, Općina Tribunj i  (preuzmi PDF)

    c) izgradnje i korištenja stabilnog dizelskog agreata i signalnog kabela crpne stanice “Tribunj 1”, k.o. Tribunj, Općina Tribunj  (preuzmi PDF)

 

26. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta:

    a) u uvali Mala Stupica, k.o. Žirje, otok Žirje,  (preuzmi PDF)

    b) u uvali Zmorašnji Medoš, k.o. Žirje, otok Kaprije,  (preuzmi PDF)

    c) u uvali Dragišina- otok Žut, Općina Murter-Kornati  (preuzmi PDF)

    d) u uvali Pristanišče - otok Žut, Općina Murter-Kornati  (preuzmi PDF)

 

27. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred hotela Spongiola na otoku Krapnju na području Grada Šibenika  (preuzmi PDF)

 

28. Prijedlog odluke o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu:

    a) korištenja  objekata odvodnje – kolektora grada Šibenika  (preuzmi PDF)

    b) korištenja privezišta u funkciji Muzeja betinske drvene brodogradnje u Betini   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 10. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 9. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije