Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Izvješće Mandatne komisije   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2019. godinu (I.) s prijedlogom izmjena Financijskog plana ŽUC-a za 2019. godinu   (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine    (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2019. godini   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog rješenja o  imenovanju sudaca porotnika Općinskog  suda u Šibeniku   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije u 2018. godini   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara  za 2019. godinu   (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko – kninske županije radi provedbe razvojnih projekata   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih i ustanova Šibensko-kninske županije za 2018. Godinu   (preuzmi PDF)

    a) Opće bolnice Šibensko-kninske županije Šibenik,   (preuzmi PDF)

    b) Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin,   (preuzmi PDF)

    c) Doma zdravlja Šibenik,   (preuzmi PDF)

    d) Doma zdravlja Drniš,   (preuzmi PDF)

    e) Doma zdravlja Knin,   (preuzmi PDF)

    f) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,   (preuzmi PDF)

    g) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,   (preuzmi PDF)

    h) Ljekarne Šibenik i    (preuzmi PDF)

    i)  Ljekarne Drniš   (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2018. godinu   (preuzmi PDF)

    a) Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik i   (preuzmi PDF)

    b) Doma za starije i nemoćne osobe Knin   (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog zaključka o  davanju suglasnosti:

    a) na Statut Opće bolnice Šibensko-kninske županije Šibenik  i   (preuzmi PDF)

    b) na Statut Opće i veteranske bolnice  „Hrvatski ponos“ Knin    (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Drniša, Grada Knina, Općine Biskupija, Općine Civljane, Općine Ervenik, Općine Kijevo, Općine Kistanje, Općine Promina i Općine Ružić   (preuzmi PDF)

 

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra:

    a) u svrhu izgradnje i korištenja dvostrukog kabelskog voda 10 (20) kV TS Rogoznica- Turistička zona Kalebova LUKA, K.O. Rogoznica, na području Općine Rogoznica,    (preuzmi PDF)

    b) u svrhu izgradnje i korištenja priključnog 10(20) kV kabelskog voda u K.O. Sevid,    (preuzmi PDF)

    c) u svrhu izgradnje i korištenja TS 10(20) /0,4 kV RAŽANJ 2 s priključnim 10 (20) kV kabelskim vodovima i 0,4 kV mrežom,    (preuzmi PDF)

    d) u svrhu izgradnje i korištenja TS 10(20) /0,4 kV LUKA VRNAŽA s priključnim 10(20) kV kabelskim vodom,    (preuzmi PDF)

    e) u svrhu izgradnje i korištenja kabelskog voda 10(20) kV od TS Škola do TS Jadran Rogoznica,    (preuzmi PDF)

    f) u svrhu izgradnje i korištenja elektroenergetskog objekta TS 10(20)/0,42 kV „Kozarica-nova“ s priključnim 10 (20) kV kabelskim vodom i dijelom 0,4 kV kabelskim vodom mreže,    (preuzmi PDF)

    g) u svrhu izgradnje priključnog kabelskog 10 (20) kV voda i 0,4 kV mreže za TS 10(20)/0,42 kV ŠKOLJIĆ K.O. Donje Polje,    (preuzmi PDF)

    h) u svrhu postavljanja podmorskog kabela 20 kV za TS MARTINSKA (kopnena i  podmorska dionica) i    (preuzmi PDF)

    i) u svrhu postavljanja i održavanja pomorskog kabela 20 kV Jadrija-Školjić (kopnena i podmorska dionica    (preuzmi PDF)

 

16. Prijedlog odluke o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja podmorskog kabelskog voda 10(20) kV TRAGET – KK 10(20) kV PIROVAC   (preuzmi PDF)

 

17. Prijedlog  odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru:

    a) u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred hotela Spongiola na otoku Krapnju,   (preuzmi PDF)

    b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Pristanišće, otok Žut, Općina Murter-Kornati i   (preuzmi PDF)

    c) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne  namjene luku nautičkog turizma - sidrišta u uvali Mala Stupica, otok Žirje   (preuzmi PDF)

 

18. Prijedlog  odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomoroskom dobru:

    a) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije,   (preuzmi PDF)

    b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murter-Kornati i   (preuzmi PDF)

    c) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene- luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga,  južno od Skradina   (preuzmi PDF)

 

19. Prijedlog  odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobru

    a) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije,   (preuzmi PDF)

    b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut,   (preuzmi PDF)

    c) u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja postojeće benzinske postaje na predjelu Hramina u mjestu Murter   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu (preuzmi ZIP)

 

 

Zapisnik o radu 10. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije