Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju istražnih polja 8, 10 i 11 Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Izvjestitelji: Goran Pauk, župan i Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

2. Prijedlog zaključka o provedbi Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2014. godinu

   a) „Cvjetnog doma“ Šibenik i

   b)  Doma za starije i nemoćne osobe Knin

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

 

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju teksta Statuta  i Statut Doma za starije i nemoćne osobe Knin      

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

7. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja:

   a) decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i                    raspored sredstava za 2015. godinu

   b) materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i  troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva              (ogrjev) i raspored sredstava za 2015. godinu

   c) decentraliziranih funkcija u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

8. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

               

9. Prijedlog odluke o ovlašćivanju župana za donošenje Odluke o oročavanju novčanih sredstava

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

10. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske  županije  za 2015. godinu

Izvjestitelj: Ante Alfirev, v.d. tajnika

 

11.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - športske luke Kaprije, k.o. Žirje

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

12. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luka nautičkog turizma:

   a) sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica

   b) sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

13. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2014. godini

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

17. Prijedlog odluka o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

18. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Izvjestitelji: Zoran Smolić, načelnik Stožera zaštite i spašavanja i Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

19. Prijedlog odluke o ovlašćivanju župana za donošenje Odluke o aktiviranju jamstava

Izvjestitelj: Marlena Floigl pročelnica Upravnog odjel za gospodarstvo

 

20. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

   a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2015. godini

   b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

21. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja:

   a) osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

   b) srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola:

   a)  Statut Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin,

   b) Statut Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš,

   c) Statut Osnovne škole Kistanje, Kistanje,

   d) Statut Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić,

   e) Statut Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika,

   f) Statut Osnovne škole Skradin, Skradin.

   g) Statut Osnovne škole Murterski škoji, Murter,

   h) Statut Osnovne škole Pirovac, Pirovac,

   i) Statut Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno,

   j) Statut Osnovne škole Vodice, Vodice,

   k) Statut Osnovne škole Primošten, Primošten,

   l) Statut Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica,

   m) Statut Osnovne glazbene škole Krste Odaka, Drniš i

   n) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola:        

   a) Statut Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik,

   b) Statut Tehničke škole, Šibenik,

   c) Statut Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik,      

   d) Statut Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik,

   e) Statut Turističko-ugostiteljske škole, Šibenik, 

   f) Statut  Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik,

   g) Statut Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš,

   h) Izmjene i dopune Statuta Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik,

   i) Izmjene i dopune Statuta Medicinske škole, Šibenik,

   j) Izmjene i dopune Statuta Ekonomske škole Šibenik, Šibenik,

   k) Izmjene i dopune Statuta Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin

   l) Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Lovre Montija, Knin

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

25. Izbor Savjeta mladih Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelji: Ante Kulušić, predsjednik  Odbora za izbor i imenovanja i Ante Alfirev, v.d. tajnika

 


Poziv na 12. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 11. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013