Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine  

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih ustanova za 2014. godinu:

   a) Doma zdravlja Šibenik,

   b) Doma zdravlja Knin,

   c) Doma zdravlja Drniš,

   d) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,

   e) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,

    f) Ljekarne Šibenik i

   g) Ljekarne Drniš.

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na  području Šibensko-kninske županije u 2014. godini

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Provedbenog plana  unaprjeđenja zaštite od požara za 2015. godinu

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik

 

5. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik

 

6. Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Izvjestitelj: Nediljko Dujić, predsjednik Odbora za nagrade i priznanja

 

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga za područje Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za palijativnu skrb Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

9. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskog dobru u svrhu gospodarskog korištenja:

   a) postojećeg  privezišta uz ugostiteljsko turističku zonu u Betini na području Općine Tisno

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

   b) plaže ispred kampa Plitka vala, K.O. Murter-Betina na području Općine Tisno

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na produženje roka za izgradnju po Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru, Klasa: 934-01/13-01/53, Urbroj: 2182/1-06-13-1, od 23. rujna 2013. godine – Marina Pirovac u Pirovcu

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

12. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene – športsku luku Jezera

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 


Poziv na 13. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 12. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013