Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke  raspodjeli rezultata za 2018. godinu   (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog odluke o posebnom dežurstvu u djelatnosti obiteljske (opće) medicine   (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju „Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije i objedinjeno izvješće jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu“   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u  svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava:

     a) luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murter-Kornati   (preuzmi PDF)

     b) luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće benzinske postaje na predjelu Hramina u mjestu Murter   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu podmorskog dobra u svrhu korištenja  „Ciljnog sudačkog tornja“ na kat.čest.broj. 7750 K.O. Zaton-Raslina u Zatonu   (preuzmi PDF) 

 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š31)   (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama na području koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja djelatnosti organizacije i naplate parkinga na dijelu k.č. 7224/1, 7224/2, 7229/1, 7178/22 sve k.o. Vodice u Vodicama   (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog odluke  o davanju suglasnosti za produženje roka za izvršenje investicijskog ulaganja po Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru   (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja SKI-LIFTa s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. Donje Polje i akvatoriju ispred k.č.br. 5456 k.o. Donje polje (Brodarica)   (preuzmi PDF)

 

15. Prijedlog odluke  o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja privezišta plovila tipa ponton u funkciji kampa u Žaboriću – Jasenovo, na području Grada Šibenika   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 13. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu  (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 11. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 12. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije