Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o naknadama vijećnicima Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan i v.d.tajnika Ante Alfirev

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2015. godinu (I.)

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

3. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

4. Prijedlog zaključka o potpisivanju III. Aneksa ugovora o prijenosu ugovora o koncesiji

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

5. Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta „Uređenje i opremanje razvojno-inovacijskog centra (iNavis) u Šibeniku“

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

           

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana razvoja socijalnih usluga Šibensko-kninske županije za razdoblje 2015.-2020.

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

7. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

8. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali  Sičenica, Općina Rogoznica

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište ispred čest.zem.835 k.o. Kornati-Sali u uvali Bizikovica, otok Žut – Općina Murter-Kornati

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište ispred čest.zem. 13333 k.o. Murter-Betina u uvali Zmiščica na otoku Zminjaku – Općina Murter-Kornati

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

11. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa „Lovišća“, k.o. Jezera, Općina Tisno

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

13. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka:

   a)  na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno,

   b) na lokalitetu otok Tatinja, Općina Tisno,

   c) na lokalitetu uvala Bisage, Općina Tisno.

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred kampa Plitka vala, K.O. Murter-Betina na području Općine Tisno

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

15. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg privezišta uz ugostiteljsko turističku zonu u Betini na području Općine Tisno

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje tlačnog cjevovoda, fekalnih kanala i podmorskog ispusta otpadnih voda kao dijela kanalizacijskog sustava Srima-Vodice-Tribunj, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12/12)

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Vodice, Vodice za sklapanje Sporazuma s Vinoplod-Vinarijom d.o.o., Šibenik

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013