Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2019. godinu (II.) s prijedlogom izmjena Financijskog plana ŽUC-a za 2019. godinu   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog izmjene Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2019. godinu   (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2019. godini   (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustanovljavanju zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj županiji   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu provedbe izmirenja obveza korisnika kredita iz Programa kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije o proširenju djelatnosti   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom  dobru u potkoncesiju   (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja  i postavljanja naprava za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine Murter-Kornati   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja ribe u zoni ušća rijeke Krke (polja R01 1 i R01 2)   (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i gospodarskog korištenja privezišta plovila tipa ponton u funkciji kampa u Žaboriću – Jasenovo, na području Grada Šibenika   (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Mala Stupica, otok Žirje   (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog odluke o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja  podmorskog kabelskog voda 10 (20) kV Tribunj – otok Logorun - otok Kaprije   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 14. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu  (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 13. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije