Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2020. Godinu i projekcije financijskog plana za 2021. i 2022. godinu   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

                               

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za  razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine   (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj  županiji   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog programa javnih potreba iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske  županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Šibenik za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog programa javnih potreba:

    a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2020. godinu,   (preuzmi PDF)

    b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu i   (preuzmi PDF)

    c) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog rješenja o imenovanju Kulturnog vijeća Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog odluke o potrebama specijalističkog usavršavanju zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.)   (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog programa javnih potreba za područje zdravstva, socijalne skrbi, veteranske udruge i udruge sudionika i stradalnika Domovinskog rata na području Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Knina, Općine Biskupija, Općine Civljane, Općine Ervenik, Općine Kijevo, Općine Kistanje i Općine Promina   (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za izmjenu  lokacijske dozvole za izgradnju brodogradilišta za tradicionalnu drvenu brodogradnju u Murteru te produženje roka za izgradnju   (preuzmi PDF)

 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (polje Š21)   (preuzmi PDF)

 

16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma – sidrište u uvalama Dunkovac, Vozarica i Srednja Draga, Grad Šibenik   (preuzmi PDF)

 

17. Prijedlog odluke o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten  na dijelu nekretnine k.č.br.2144/6 K.O. Primošten   (preuzmi PDF)

 

18. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2021. godinu za područje Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

 

Svi materijali za 15. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu  (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 14. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije